Informator » Stowarzyszenia

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych w mieście Biała Podlaska

Lp.Nazwa organizacjiAdresPrezes / PrzewodniczącyForma prawna / numer wpisu do KRS
1.Automobilklub BialskopodlaskiBrzeska 41/411Prezes Marek Łysakowski0000040027
2.Bialski Klub LotniczyKonopnickiej 3BPrezes Waldemar Gronastajski0000051028
3.Bialskie Stowarzyszenie KobietPiaskowa 9Prezes Alicja Radzikowska0000208488
4.Bialskopodlaskie Stowarzyszenie JazzoweNiećki 32Prezes Jarosław Michaluk0000022548
5.Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju RegionalnegoStacyjna 4aPrzewodniczący Maciej Buczyński0000076446
6.Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju UrologiiTerebelska 57-65/126Przewodniczący Henryk Konon0000136326
7.Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Wspierania Otolaryngologii i Profilaktyki Chorób Głowy i Szyi ?SANITAS? Królowej Jadwigi 2BPrezes Piotr Szczepański0000066825 OPP
8.Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Wspierania Promocji Zdrowia i Edukacji ProzdrowotnejAkademicka 49Przewodniczący Piotr Dragan0000040684
9.Europejskie Stowarzyszenie Kultury BialskiejKościuszki 15Przedst. Kom. Założycielsk. Jacek Jóźwik0000231661
10.Bialskie Stowarzyszenie ?JOANNA?Janowska 11GPrezes Joanna Miłkowska0000271942
11.Katolickie Stowarzyszenie ?CIVITAS CHRISTIANA? Oddział MiejskiTerebelska 60B/31 0000028395
12.Bialskopodlaskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych ?POWRÓT z U?Stacyjna 6Przewodniczący Leszek Skrzypczak0000054824 OPP
13.Klub Abstynenta ?KROKUS?Warszawska 12DPrezes Henryk Gromysz0000010119
14.Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Oddział Biała PodlaskaOrzechowa 60Prezes Kazimierz Dyczkowski0000120311
15.Bialskopodlaskie stowarzyszenie ?AMAZONKI?Okopowa 30000013172 OPP
16.Liga Obrony Kraju Oddział RejonowyWarszawska 27Prezes Zbigniew Stefanowicz0000086818
17.Liga Ochrony Przyrody Zarząd OkręguWarszawska 12Prezes Wojciech Duklewski0000113431 OPP
18.Naczelna Organizacja Techniczna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada RegionalnaNarutowicza 10Prezes Bogdan Jachimczuk0000017765
19.Niepodległościowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Kolejowa 26Prezes Edward Ćwiczyński0000040853
20.Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Przewoźników w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Białej PodlaskiejJanowska 66Prezes Jarosław Jakoniuk0000163598
21.Ogólnopolskie Zrzeszenie TransportowcówKolejowa 38APrezes Roman Buksiński0000162950
22.Okręg Polskiego Związku WędkarskiegoKoncertowa 16Prezes Lidosław Starostka0000124121
23.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział PodlaskiSienkiewicza 1 Przewodnicząca Katarzyna Chwedczuk0000008964 OPP
24.Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Warszawska 14Prezes Stanisław Nowak0000041349
25.Polski Związek Emerytów, Rencistów i InwalidówKolejowa 26Przewodniczący Stanisław Supeł0000109184
26.Polski Związek Głuchych Koło Terenowe Sienkiewicza 1Prezes Bogdan Gdela0000013179
27.Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Biała PodlaskaKąpielowa23Prezes Marek Karpiński0000233832
28.Polski Związek Katolicko Społeczny Zarząd Oddziału Brzeska 36Przewodnicząca Grażyna Nazaruk0000117879 OPP
29.Polski Związek Niewidomych KołoBrzeska 41 pok. nr 1Przewodnicząca Teresa Bardak0000007330
30.Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymOrzechowa 58Przewodnicząca Beata Kania 0000162757 OPP
31.Ochotnice Hufce Pracy Oddział Terenowy Orzechowa 60Przewodniczący Grzegorz Jóźwik0000207447
32.Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury FizycznejAkademicka 2Prezes Stefan Litwiniuk0000014237
33.Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział TerenowyWarszawska 18Przewodnicząca Małgorzata Sacewicz0000114636
34.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ?RENMED?Warszawska 40Prezes Renata Kopytiuk0000322510
35.Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Pocztowa 2Prezes Waldemar Gnatowicz0000157149
36.Polski Czerwony KrzyżBrzeska 410000225587 OPP
37.Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 43Al. 1000-lecia 20Prezes Koła ppłk w st. spocz. Jan Sroka000158391
38.Ruch Kultury Chrześcijańskiej ?ODRODZENIE? KołoBartoszewicza 28Prezes Czesław Sudewicz0000078824
39.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd OkręguWarszawska 12APrzewodnicząca Maria Różańska0000081477
40.Stowarzyszenie ?DEUX-SEVRES-REGION BIAŁA PODLASKA?Warszawska 11Przewodniczący Marian Tomkowicz0000106725
41.Stowarzyszenie Ekologiczne ?GEKON?Plac Szkolny Dwór 27Prezes Rafał Derlukiewicz0000158894
42.Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział BialskopodlaskiNarutowicza 10Prezes Robert Antoniewicz0000032870
43.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Białej PodlaskiejPlac Wojska Polskiego 23Prezes Zbigniew Lisiecki0000043188 OPP
44.Stowarzyszenie ?POŁUDNIOWE PODLASIE?Artyleryjska 2Prezes Sławomir Suszczyński0000325144 OPP
45.Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej Plac Wolności 12Prezes Tadeusz Kucharuk0000088833
46.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej ?RAZEM ŁATWIEJ?Wesoła 21/23Prezes Iwona Jędryczkowska0000232108
47.Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego ?SZANSA?Okopowa 3/114Przewodnicząca Jolanta Najdychor0000177603
48.Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów ?PROWINCJA?Kolejowa 8Przewodniczący Hubert Wiciński0000038485
49.Stowarzyszenie Rotary Klub Biała Podlaska0000265731
50.Stowarzyszenie ?KOŁO BIALCZAN?Kraszewskiego 1Marek Światłowski0000244759
51.Stowarzyszenie Pomocy osobom niepełnosprawnym ?PROSTA? Prosta 35Prezes Katarzyna Barandziak0000243132
52.Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego NOSTRUMOkopowa 3Przewodnicząca Anna Kaliszuk0000008237
53.Stowarzyszenie Polska Białoruś Oddział Lubelski Narutowicza 10Prezes Tadeusz Kochanowski0000158306
54.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ?PERSPEKTYWA?Prosta 17Przewodniczący Anna Polak0000005295
55.Stowarzyszenie ?PRO-ECO DOLINA BUGU?Janowska 58Prezes Bogdan Łęski0000151570
56.Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Drogowego ?METRO-CAPITOL?Sidorska 95/97Prezes Arkadiusz Piotrowicz0000182934
57.Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Osobowego ?BIALTAX? Al.1000-lecia 20Prezes Wojciech Sylwesiuk0000069251
58.Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ?AZYL?Olszowa 4Prezes Katarzyna Pawłowicz 0000006967 OPP
59.Stowarzyszenie ?Demokracja i Samorządność ?Przew. Andrzej Czapski0000008889
60.Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział BialskopodlaskiDokudowska 1Prezes Jan Smolarek0000089806
61.Stowarzyszenie Społecznego Wsparcia i Pomocy Psychopedagogicznej ?AMICUS?Waryńskiego 3Prezes Ewa Tatarczak0000226878
62.Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział BialskopodlaskiWarszawska 12Prezes Marian Ściseł0000019228
63.Stowarzyszenie ?ZDROWE ŻYCIE?Łukaszyńska 19/8Prezes Bogdan Kępka0000225757
64.Światowy Związek Żołnierzy AK Koła Okręgu Lubelskiego i Okręgu PoleskiegoBrzeska 41Prezes Stanisław Mirecki0000113420
65.Stowarzyszenie rodziców, opiekunów i przyjaciół Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Kochanowskiego w Białej Podlaskiej ?PRZYJAZNA SZKOŁA?Sidorska 30Prezes Marzena Artercka Wichlaj0000379428
66.Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach ?WSPÓLNY ŚWIAT?Królowej Jadwigi 9/49 PokojuPrezes Anna Chwałek0000275016 OPP
67.Towarzystwo Miłośników PodlasiaWarszawska 12APrzewodniczący Grzegorz Michałowski0000016484
68.Towarzystwo Pomocy Sierotom Dzieciom i Młodzieży NiepełnosprawnejOrzechowa 26/11Prezes Alicja Łagowska0000040902
69.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział OkręgowyPlac Wolności 2Prezes Stanisława Duklewska0000114345
70.Ochotnicza Straż Pożarna ?Sidorki?Sidorska 136Prezes Arkadiusz Leszczyński0000031174
71.Ochotnicza Straż Pożarna ?3? Sidorska 93Prezes Sebastian Wrzosek0000016114
72.Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Lotników PodlasiaAl.1000-lecia 28Prezes Rudolf Somerlik0000141267
73.Związek Harcerstwa Polskiego Komenda HufcaPlac Wolności 12Komendant Marcin Walczuk0000282152 OPP
74.Związek Inwalidów Wojennych Zarząd OddziałuAl.1000-lecia 28Prezes Jerzy Barczyński0000108577
75.Stowarzyszenie na rzecz pomocy Zespołowi Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej ? ?OTWARTE SERCA?Waryńskiego 3 Prezes Beata Fiuk0000291381 OPP
76.Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników Zarząd OkręguJanowska 3Prezes Zbigniew Czerwonka0000095914
77.Związek Sybiraków OddziałBrzeska 41Prezes Władysław Gil0000053657
78.Związek Strzelecki ?STRZELEC?Dokudowska 15Inspektor Tadeusz Mikinnik0000114650
79.Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Nr 7Brzeska 41Przewodniczący Andrzej Koziara0000153859
80.Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd PowiatowySidorska 93Tadeusz Łazowski0000116212
81.Towarzystwo opieki nad zabytkami Oddział PodlaskiNarutowicza 23 bPrezes Cezary Nowogrodzki0000131582
82.Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Podlasie Wydziału Wychowania FizycznegoAkademicka 2Prezes Katarzyna Wolska0000348558
83.Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział BialskiChrobrego 10/18 Prezes Anna Stanek0000117062
84.Stowarzyszenie Tradycja i WspółczesnośćProsta 31Katarzyna Pawłowska0000259740
85.Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Sakralnej w Białej PodlaskiejKard. Wyszyńskiego 53/55Prezes Piotr Karwowski 0000010149
86.Stowarzyszenie "ANIOŁY ZWIERZĄT"Orzechowa 37/4 Prezes Joanna Sobieszuk0000311457
87.Podlaskie Stowarzyszenie PrzewoźnikówSidorska 4/60000382487
88.Stowarzyszenie sympatyków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej PodlaskiejSportowa 7Prezes Krzysztof Zając0000409352

Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Lp.NazwaAdresReprezentant
1.Krajowy Związek Dzieci Wojny Oddział w Białej PodlaskiejBrzeska 41Przewodniczący Zdzisław Greń
2.Klub Inteligencji KatolickiejBrzeska 33APrzewodniczący Edmund Winiarczuk
3.Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd OkręguJanowska 3Prezes Marian Deneko
4.Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Lecznictwa Zamkniętego Koło przy WSSTerebelska 57/65Przewodnicząca Joanna Wojciechowska
5.Polska za króla SasaWyszyńskiego 20Reprezentant Emil Słowik
6.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd OkręgowyPlac Wolności 10Prezes Romuald Zerynger
7.Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Rada Powiatowa w Białej PodlaskiejPlac Wolności 12 Łukasz Kamiński
8.Stowarzyszenie "Szerszeń" ASG Biała PodlaskaPiaskowa 6/18Arkadiusz Popławski
9.Stowarzyszenie Bialski Klub RadiowyArmii Krajowej 6Prezes Wiesław Sadownik
10.Stowarzyszenie Signum Biała PodlaskaSidorska 34/26AAdrian Wołosz
11.Stowarzyszenie "Spartan" Brzeska 24Marcin Izdebski reprezentant
12.Stowarzyszenie "ZIELONA INICJATYWA"Ogrodowa 42Przedstawiciel Agnieszka Brodacka
13.Bialskie Stowarzyszenie Historyczne Narutowicza 39Stanisław Romanowski
14.Bialskie Stowarzyszenie Tenisowe "WIRUS"al. Jana Pawła II nr 11/21Eugeniusz Gołub

Wykaz fundacji z siedzibą na terenie miasta Biała Podlaska

Lp.NazwaAdresPrezesNr wpisu KRS
1.Fundacja "Edukacja i Przyszłość"Sidorska 95-97Prezes Leszek Petruczenko0000116961
2.Bialskopodlaska Fundacja EkologicznaNarutowicza 35 APrezes Janusz Bystrzyński0000235909
3.Fundacja SalusWarszawska 14Prezes zarządu Marek Józefczak0000263961
4.Fundacja na rzecz dzieci i osób potrzebujących wsparcia "Przyjazna Dłoń" w Białej PodlaskiejKolejowa 38Prezes Kazimierz Kociuk0000205105
5.Bialskopodlaska Fundacja RozwojuBema 11Prezes Michał Romanowski 0000367405 2010
6.Fundacja "Wspólny świat"Królowej Jadwigi 9/49Prezes Anna Chwałek 0000378881
7.Fundacja "Kreacja-magia rąk"Francuska 30Prezes Marcin Lubański0000380246
8.Fundacja "Razem lepiej" Oddział w Białej PodlaskiejOrzechowa 60Anna Stolarczuk0000304102
9.Fundacja wspieranie gier umysłowych "Integra"Kolonia francuska 29Paweł Łuć0000395877
10.Fundacja ?Nowy dzień?Łukaszyńska 13/7Marzena Chwedoruk0000372280
11.Fundacja Miejski Inkubator Przedsiębiorczościul. Plater 6Prezes Zarządu Marcin Maciejuk0000400496
12.Fundacja Grzegorza Biereckiego "Kocham Podlasie"ul. Francuska 136Magdalena Cybula0000407640